De cijfers rond Vlaamse jongerenwerkloosheid laten niets aan de verbeelding over … Jongeren onder de 25 (en dan vooral de laaggeschoolde jongeren) vinden heel moeilijk werk. In juli 2015 waren volgens cijfers van VDAB 53.331 van de -25 jarige Vlamingen werkloos. Vandaar deze webapplicatie. ABVV wil leerkrachten, ouders een tool bieden om de overstap tussen afstuderen en eerste job / studiekeuze vereenvoudigen. Uit studies blijkt dat een eerste job vaak sterke invloed heeft op het verdere verloop van iemands loopbaan.

Voorlichting over de arbeidsmarkt

Voor veel jongeren is de overstap van school naar werk nog te veel een sprong in het duister. Ze kijken niet over de muur van de school tot de dag dat ze er weg zijn. Voor leerkrachten is er weinig ruimte om het naast de leerstof ook nog eens over het (echte) werkleven te hebben.
De bedoeling van School@Work is om leerkrachten te helpen hieraan de nodige aandacht te besteden. Voor schoolverlaters is het immers niet evident om hun weg op de arbeidsmarkt te vinden: rechten maar ook steeds meer plichten, solliciteren, administratieve formaliteiten, inschakelingsuitkeringen aanvragen, de juiste job vinden etc.
Als we de jongeren over al deze zaken goed informeren, groeit de kans dat ze snel werk vinden en zorgen we er voor dat ze sterker in hun schoenen staan.

Een kwestie van algemene vorming

De arbeidsmarkt is vandaag minder voorspelbaar dan vroeger. Het “ons kent ons” principe is in de huidige samenleving minder aan de orde. De loopbaan van mensen is flexibeler geworden. Vooral jongeren aan het begin van hun carrière hebben het moeilijk hun droomjob te vinden. Heel wat Vlaamse jongeren gaan aan de slag onder hun onderwijsniveau of in jobs waarvoor ze niet hebben gestudeerd. Tussen de 20% en 40% van de schoolverlaters werken in een baan die niet aansluit op hun studierichting. Voor meer dan de helft van hen duurt het 10 jaar (!) vooraleer ze een job vinden op hun scholingsniveau (info: Stijn Baert, Departement Sociale Economie UGent).
Ondertussen zijn werkgevers erg kieskeurig geworden en neemt de concurrentie voor de beste jobs toe.
Om deze redenen denken wij dat arbeidsmarkteducatie een onmisbaar onderdeel is geworden van een goede algemene vorming