inschrijvennieuwsbrief
  De hobbelige weg naar een leuke job (2017-10-19)

  Op zoek naar werk?

  Jongeren tussen de 18 en 30 jaar hebben in interviews met, jawel, jongeren gezegd hoe ze denken over de begeleiding die ze hebben gekregen om op de arbeidsmarkt goed hun plan te kunnen trekken. Een korte samenvatting:

  Wie ben ik?

  Jongeren vinden dat er al in het secundair onderwijs meer moet worden stilgestaan bij vragen als 'wie ben ik', 'wat wil ik' en 'wat kan ik'. Ze willen vanaf het middelbaar goed geïnformeerd worden over wat er volgt na hun studies: hun rechten en plichten als werkzoekende en de diensten en projecten waar je terecht kan om hulp te vragen. Ook willen ze meer training in het solliciteren en al op school in contact komen met de arbeidsmarkt via kwaliteitsvolle stages, bedrijfsbezoeken en projecten.

  Werkgevers

  Werkgevers moeten jongeren een eerlijke kans geven en ze niet bij voorbaat al weigeren wegens bijvoorbeeld afkomst of handicap. En als ze al weigeren moeten ze hun redenen duidelijk maken zodat je er bij de volgende sollicitatie je voordeel mee kan doen. Jongeren hebben geen positief beeld van de VDAB. Negatieve ervaringen in de bemiddeling, die niet altijd op maat is, en de dunne lijn tussen controle en begeleiding zijn belangrijke oorzaken hiervoor.

  Duurzaam

  Jongeren vinden het belangrijk om een duurzame job te vinden en vragen hiervoor sollicitatie strategieën die leiden naar een geschikte job en niet naar om het eender welke job. Ze voelen zich meer gedwongen om maar lukraak op zoveel mogelijk jobs te reageren dan dat ze ondersteund worden bij een effectieve manier om een job die past bij hun interesses en vaardigheden te pakken te krijgen. Jongeren vragen om vernieuwende flexibele trajecten die rekening houden met hun achtergrond en die leiden naar kwaliteitsvol en werkbaar werk.

  Welkom

  Als jongeren dan eenmaal een job hebben moeten werkgevers ervoor zorgen dat nieuwe jonge werknemers zich welkom voelen in het bedrijf. Ook als jongeren een job hebben zijn ze nog niet altijd voldoende op de hoogte van hun rechten en plichten. Ook voor de vakbonden ligt er nog een taak. Die moeten ervoor zorgen dat hun dienstverlening bekender wordt bij de jongeren. Dus ook wij weten voorlopig nog wat te doen.

  Zon, zee, strand en vakantie. Of niet. (2017-10-19)

  Vakantie

  Als je werkt verdien je geld. Zo simpel is dat. Maar als je op vakantie gaat wordt je loon ook doorbetaald. Het recht op die doorbetaling heb je opgebouwd door te werken in het jaar daarvoor. Als je een heel jaar hebt gewerkt heb je 4 weken vakantie opgebouwd voor het jaar daarna, bij de helft 2 weken, dat is zo'n beetje het systeem.

  Ik zat op school vorig jaar

  Dan heb je dus nog niet zoveel recht op vakantie. Maar er is een oplossing, de jeugdvakantie. Speciaal voor als je vorig jaar nog in de schoolbanken zat en daarna een job vond. Alleen voor als je onder de 25 bent!

  Jeugdvakantie?

  Je maakt eerst de vakantiedagen op die je hebt gekregen door te werken in het vorige jaar. Je hebt recht op 4 weken in het totaal. Voor al je vakantiedagen die dan nog overblijven tot aan die 4 weken geeft de RVA een tussenkomst. Dat is niet aan je volledige loon, maar aan 65% van je gemiddeld dagloon (wel met een loongrens). Ook als je vorig jaar een opleiding in het deeltijds leren hebt gedaan en daarna hebt gewerkt kom je in aanmerking. Je moet wel vorig jaar 1 maand een contract hebben gehad bij een werkgever in de privésector. Dagen die je gewerkt hebt als jobstudent met een solidariteitsbijdrage tellen niet mee.

  Dit jaar pas een job

  Als je pas dit jaar bent beginnen werken zou het er dus slecht voor je uitzien, want je hebt geen rechten opgebouwd. Daar is weer een ander systeem op bedacht, het Europees verlof, ook geldig voor vakantie aan de Belgische kust. Het systeem houdt in dat je al een voorschot krijgt op het vakantiegeld van het volgende jaar. Dus dat betekent wel dat je het jaar nadien iets minder krijgt, dat heb je immers al opgebruikt.

  Bomen en bos

  Ingewikkeld? Spring binnen bij een jongerenmedewerker bij jou in de buurt, die legt je alles uit! Of vraag naar onze gratis brochure 'Check je recht op jeugdvakantie 2017'.

  Je loon als jobstudent zou vaker mogen stijgen, maar wie bepaalt dat eigenlijk? (2017-10-19)

  De hoogte van je loon, uitkering of huur hangt samen met hoe duur het leven is. Hoe meer alles kost, hoe hoger je inkomsten moeten zijn om je boodschappen nog te kunnen betalen. Hoe gaat dat precies in z'n werk.

  Boodschappenmand

  Stel je een boodschappenmand voor waar veel in kan. Zo'n 500 producten en diensten waar ieder mens in zijn leven gebruik van maakt. Of eet. Of echt nodig heeft. Denk bijvoorbeeld aan diepvriespizza, een gitaar, kattenbakvulling, de huur van een springkasteel of een keukenrobot.

  Waarde

  Elk product krijgt een bepaalde waarde toegekend want niet alles wordt even vaak gekocht. Een zak aardappelen heb je nu eenmaal vaker nodig dan een fietshelm, tenzij je Tom Boonen heet. Elk jaar gaan er producten in en uit het mandje om representatief blijven. Dus toen iedereen tablets ging kopen werd de tablet opgenomen in de mand. En toen niemand nog dvd's keek werden die eruit gehaald. In januari 2013 ging de bermuda en het slaapkleed eruit en kwam de push-up bh erin. Die mand heeft een bepaalde waarde. Het indexcijfer meet of de inhoud van het boodschappenmandje duurder of goedkoper wordt in een bepaalde periode. Als de mand duurder wordt kan je minder kopen met je geld, inflatie. Deflatie is het omgekeerde, dan kun je meer kopen. De index geeft dus aan hoe duur het leven is en hoe het ervoor staat met je koopkracht.

  Gezond

  Sinds 1994 wordt er een andere, gezondere mand gemaakt. De prijzen van benzine, diesel, tabak en alcohol zijn eruit gehaald en op basis hiervan wordt de gezondheidsindex vastgesteld. Werkt hetzelfde. Deze mand wordt gebruikt om de indexering van pensioenen, sociale uitkeringen (leefloon, dop), lonen en huurprijzen vast te stellen. Hiervoor wordt gekeken naar de gemiddelde waarde van de 4 laatste maanden (het afgevlakt indexcijfer). Als die hoger is dan een bepaalde waarde (de spilindex) gaan de uitkeringen en lonen mee omhoog.

  Sprong

  Bij een indexsprong wordt zo'n verhoging met allerlei herberekeningen tegengehouden, dat wil dus zeggen dat je eigen boodschappen duurder worden maar dat je loon of je uitkering niet meestijgt. En wij als vakbond vinden dat niet eerlijk. Want voor degenen met een hoog loon gaat dit geen probleem zijn, maar net als je al moeite hebt om rond te komen omdat je bijvoorbeeld niet veel verdient of een uitkering hebt om wat voor reden dan ook kan je serieus in de problemen komen.

  Per sector zijn afspraken gemaakt wanneer de lonen worden geïndexeerd, vaak is dat op een vast moment. Het tijdstip kan echter verschillen, bijvoorbeeld 1 keer per jaar of elk kwartaal.